Prowadzone zajęcia:Prace dyplomowe

Zrealizowane:

 • Wyznaczanie wartości współczynnika tarcia statycznego metodą równi pochyłej, praca magisterska, 2004
 • Wyznaczanie położeń płaszczyzn złomu zmęczeniowego, praca magisterska, 2005
 • Identyfikacja krzywej cyklicznego odkształcenia na podstawie obciążeń losowych, praca magisterska, 2005
 • Analiza zakłóceń sygnałów pomiarowych momentów sił w maszynie zmęczeniowej MZGS 100L, praca inżynierska, 2007
 • Zaprojektowanie i wykonanie prototypu ramy zawieszonej do roweru górskiego, praca magisterska, 2007
 • Weryfikacja przydatności lokalnych naprężeń do obliczeń trwałości zmęczeniowej próbek krzyżowych, praca magisterska, 2008
 • Zastosowanie rozkładu Weibulla w charakterystyce zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych, praca magisterska, 2009
 • Analiza numeryczna wytrzymałości wybranych elementów siłownika elektromagnetycznego o ruchu liniowym, praca magisterska, 2009
 • Ocena skuteczności pomiaru przemieszczeń i odkształceń metodą analizy obrazu, praca magisterska, 2009
 • Ocena trwałości zmęczeniowej próbek stalowych z uwzględnieniem odkształceń plastycznych, praca magisterska, 2009
 • Analiza wytrzymałościowa belki jezdni suwnicowej, praca magisterska, 2009
 • Badanie trwałości zmęczeniowej próbek poddanych płaskiemu zginaniu o cyklu wahadłowym, praca magisterska, 2009 • Ostatnia aktualizacja: 26.10.2011