Obszar zainteresowań:

 • kryteria wieloosiowego zmęczenia materiałów
 • modele umocnienia materiałów Program (Stress2Strain)
 • wpływ defektów na zmęczenie metali
 • wpływ efektu skali na trwałość
 • modelowanie mikrostruktury metali
 • probabilistyczne modele stosowane w zmęczeniu materiału 
 • naprężenia własne
 • MATLAB Materiały do Matlaba (Wprowadzenie)
Animacja


Najważniejsze publikacje:

 1. CARPINTERI A., KAROLCZUK A., MACHA E., VANTADORI S., Expected position of the fatigue fracture plane by using the weighted mean principal Euler angles, International Journal of Fracture 115 (2002) 87-99
 2. KAROLCZUK A., MACHA E., A review of critical plane orientations in multiaxial fatigue failure criteria of metallic materials, International Journal of Fracture 134 (2005) 267-304
 3. KAROLCZUK A., MACHA E., Critical Planes in Multiaxial Fatigue of Materials, Monograph, Fortschritt-Berichte VDI, Mechanik/Bruchmechanik, reihe 18, nr. 298, Dusseldorf: VDI Verlag 2005, ps. 204
 4. KAROLCZUK A., MACHA E., Fatigue fracture planes and expected principal stress directions under biaxial variable amplitude loading, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 28 (2005) 99-106
 5. KAROLCZUK A., Plastic strains and the macroscopic critical plane orientations under combined bending and torsion with constant and variable amplitudes, Engineering Fracture Mechanics 73 (2006) 1629–1652
 6. KAROLCZUK A., MACHA E., Selection of the critical plane orientation in two-parameter multiaxial fatigue failure criterion under combined bending and torsion, Engineering Fracture Mechanics 75 (2008) 389–403
 7. KAROLCZUK A., The probabilistic model of fatigue life estimation for structural elements with heterogeneous stress distribution, The Archive of Mechanical Engineering, vol. LV(3) (2008) 209-221
 8. KAROLCZUK A., NADOT Y., DRAGON A., Non-local stress gradient approach for multiaxial fatigue of defective material, Computational Materials Science 44 (2008) 464-475
 9. KAROLCZUK A., Non-local area approach to fatigue life evaluation under combined reversed bending and torsion, International Journal of Fatigue 30 (2008) 1985-1996
 10. KAROLCZUK A., Nielokalne metody obliczeń zmęczeniowych, Politechnika Opolska, Studia i Monografie, SiM z. 239, Opole 2009, s. 168
 11. KAROLCZUK A., BLACHA Ł., Fatigue life estimation under variable amplitude bending using the non-local damage parameter and multisurface plasticity model, International Journal of Fatigue 33 (2011) 1376–1383
 12. KAROLCZUK A., KOWALSKI M., BAŃSKI R., ŻOK F., Fatigue phenomena in explosively welded steel–titanium clad components subjected to push–pull loading, International Journal of Fatigue 48 (2013) 101–108
 13. KAROLCZUK A., PALIN-LUC T., Modelling of stress gradient effect on fatigue life using Weibull based distribution function, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 51(2) (2013) 297-311
 14. BLACHA Ł., KAROLCZUK A., BAŃSKI R., STASIUK P., Application of the weakest link analysis to the area of fatigue design of steel welded joints, Engineering Failure Analysis 35 (2013) 665–677
 15. KAROLCZUK A., KOWALSKI M., KLUGER K., ŻOK F., Identification of residual stress phenomena based on the hole drilling method in explosively welded steel-titanium composite, Archives of Metallurgy and Materials 59(3) (2014) 1129-1133
 16. KAROLCZUK A., KOWALSKI M., Zjawiska zmęczeniowe w bimetalu stal-tytan, Politechnika Opolska, Studia i Monografie, SiM z. 397, Opole 2014, s. 139
 17. KAROLCZUK A., KUREK M., ŁAGODA T., Fatigue life of aluminium alloy 6082 T6 under constant and variable amplitude bending with torsion, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 53(2) (2015) 421-430
 18. KAROLCZUK A., Matlab w wybranych zagadnieniach mechaniki, Politechnika Opolska, skrypt nr 300, 2015, s. 148
 19. KAROLCZUK A., KLUGER K., ŁAGODA T., A correction in the algorithm of fatigue life calculation based on the critical plane approach, International Journal of Fatigue 83 (2016) 174–183
 20. KAROLCZUK A., Analysis of revised fatigue life calculation algorithm under proportional and non-proportional loading with constant amplitude, International Journal of Fatigue 88 (2016) 111–120
 21. BLACHA Ł., KAROLCZUK A., Validation of the weakest link approach and the proposed Weibull based probability distribution of failure for fatigue design of steel welded joints, Engineering Failure Analysis 67 (2016) 46-62Do pobrania

Program w Matlabie do obliczeń przebiegu odkształceń z naprężeń według modelu umocnienia materiału Mroza-Garuda: Program (Stress2Strain)

Wizualizacje wykonane w programie MATLAB:

Model Mroza-Garuda
 Model Chu

Wizualizacja modelu umocnienia materiału Mroza-Garuda przy obciążeniu nieproporcjonalnym Wizualizacja modelu umocnienia materiału Chu przy obciążeniu proporcjonalnym

Ostatnia aktualizacja 26.02.2017